Deney ve Gözlem

9. Sınıf öğrencilerimiz ile Biyoloji dersinde; besinlerde karbonhidrat, protein, yağ tayini deneylerini gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz ile etkileşim içinde deney ve gözlem yoluyla öğrenme metodunu uygulayarak laboratuvar ortamında gözlem yaptılar. Yapısalcı yaklaşım (contructive learning) stratejisi ile işlenen FKB derslerimizde öğrencilerimiz aktif rol alarak ders içi öğrenimlerini pekiştirdiler.


Author: gonca sezer