Okul Müdüründen

Sayın Veliler, Sevgili Öğrenciler Dünya Koleji, 2010 yılından beri var olan değerleriyle, modern ve yenilikçi bir eğitim anlayışını sürdürmektedir.
10 yıldır tanınmış ve kendini ispatlamış kaliteli bir eğitim kurumu niteliği Dünya Koleji kendisine emanet edilmiş olan Türk Gençliği ’nin hizmetindedir. Dünya Koleji Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi, temel insani değerler doğrultusunda, öğrenci merkezli, uygun ve sürekli kendini yenileyen bir eğitim projesi gerçekleştirmektedir. Okulumuz, Atatürk’ün benimsediği demokrasi ve barış ilkelerine bağlı olup, “Okul için değil, hayat için öğreniriz.” deyişini temel alır. İnsani ve mesleki başarıyı tüm yönleriyle geliştirmek kurum Projemizin en önemli hedeflerinden biridir. Fen Lisesi ve Anadolu Lisemiz, bilgi aktarımının gerçekleştirildiği ve öğrenim sürecine anlam katan bir okuldur. Ayrıca, öğrenciye kendini bulma yolunda öncülük eder. Eğitim camiamız, her öğrenci için ayrı bir özen ve dikkatle, öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmek kaygısıyla çoklu zeka ve farklı bilgilerin yer aldığı bir okulda Kabul ve Mükemmeliyeti bir araya getirir. Biz, yöneticiler ve öğretmenler çocuklarımızın okul başarısına önem veriyor, onlar için en iyi eğitim şartlarını sağlıyor ve onlarda öğrenme arzusunu uyandıran, entelektüel bir birikimin kapılarını açan, bilinçlerini harekete geçiren ve kendileri ve etraflarını çevreleyen dünya hakkındaki sorulara cevap vermelerine imkan veren modern bir eğitim anlayışının oluşması için gayret sarf ediyoruz. Her gencin tek bir birey olduğu gerçeğini Eğitim anlayışımızdan hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Her bir öğrenciyi ayrı ayrı ele alıp, her birine ayrı özen ve dikkati gösteriyoruz. Gencin yalnızca tek okul boyutuyla sınırlı kalması yerine bütün yeteneklerini değerlendirmeyi arzuluyoruz. « Yaşam-Hayat Okulu », eğitim Projesi anlayışımızda, eğitim ve öğretim tek bir bütün halinde yer aldığını hatırlatıyoruz. Eğitim sürecimiz, öğrencimizi dünyaya evrensel açılımını sağlayan sorumlulukları almaya yöneltir. Öğretmenlerimiz, hümanist, bilimsel, kültürel, dilsel, fiziksel, ahlaki ve medeni değerlerin tam ve dengeli bir biçimde öğretilmesini içeren bir eğitim anlayışı sunmaktadır. Esas olan, herkesin insanca gelişimine olanak sağlamaktır. Deneysel yaklaşıma öncelik veren lisemiz, öğrenciyi kendi kendine yeten ve projesini gerçekleştiren bir birey olmasını sağlayan kültürel ve bilimsel faaliyetler sayesinde, teorik bilgilerle gerçek hayat arasında bir bağ kurmaya ve analitik düşünce tarzını benimsemeye yönlendirir. Kültürlerarası olduğu kadar, Türkçe, Almanca ve İngilizce ’nin yer aldığı 3 dilden oluşan çok dilli bir bağlamda, dil öğretimimizin çeşitliliği, 21.yüzyıl bireylerini yetiştirmemize olanak sağlar. Eleştirel bakış açısını benimseyen, sebep-sonuç ilişkilerini irdeleyen, bilimselliğin önemini vurgulayan anlayışımızla, öğrencilerimizi salt ezbere dayalı sistemden uzak tutarak bilgi ve becerilerini geliştirmek ve onları araştırmaya yönlendiren yöntemleri uygulamaya koymak için çalışıyoruz. Gerçek eğitim evrensel olandır. Lisemiz, öğrenciye bilgi aktarılan ve aynı zamanda ona kendini bulmasını sağlayarak, yönünü bulma konusunda öncülük eden bir yerdir. Okul, hayatı yönlendiren değerleri araştırmak ve kişiyi çevreleyen sorulara cevap bulmak amacıyla görüş alışverişinde bulunmayı desteklemeyi kendisi için görev bilmelidir. Hayat yolunu ailelerle birlikte şekillendirmek istiyoruz. Eğitim kadromuz öğrencinin kişisel yönetim düşüncesini geliştirmeyi teşvik eder ve onu gelecekte bulunmak istediği konuma yönlendirir. Oldukça iddialı olan bu eğitim sürecinin amacı öğrencilerimize, olumlu ve onları güvenle geleceğe taşıyacak bir yol sunmaktır.
Sayın Veliler, en değerli varlığınızı, öğrencinizi kurumumuza emanet ettiğiniz için teşekkür eder, birlikte çok güzel günlere, başarılara imza atmak dileğiyle…
Saygılarımla.

Author: admin