Yabancı Dil Eğitimi

Özel Dünya Koleji ‘ nde yoğun bir yabancı dil eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin dil edinimleri 21. Yüzyıl becerileri çalışmaları kapsamında dijital araçlar, projeler ile zenginleştirilip   uluslararası geçerliliği olan ölçme değerlendirme sistemi ile takip edilir. Derslerimiz ,sınıf profilleri doğrultusunda tam öğrenme modelinden yola çıkılarak görsel ,işitsel veya kinestetik  öğrenme stilleri harmanlanıp hazırlanmaktadır.En temel amacımız ; öğrencilerimizde yabancı dil öğrenmenin gerekliliğinin farkındalığını yaratmak , dili yaşayarak öğrenmelerini sağlayıp dil öğrenmeyi sevdirmek ve öğrendikleri öğrendikleri dilleri gerçek hayatlarına taşımalarını sağlamaktır.

Yabancı dil programımız ; Anaokulu ile başlayan lise sona kadar devam eden bütünler bir sistem ile planlanmıştır.

Özel Dünya Eğitim Kurumları olarak  öğrencilerimizin kişisel  ve yabancı dil gelişimleri, farklı kültürlerle etkileşme ve kendi kültürünü tanıtma fırsatı bulmak gibi birçok avantajı elde etmeleri adına  “Kültürler arası Lise Değişim Programları (KUDEP) “ çalışmalarını okulumuzda başlatmış bulunmaktayız. Bu bağlamda öğrenciler, farklı bir ülkede, ailesinden uzakta  ,kendi ayaklarının üzerinde durabilme ve çok farklı ülkelerden öğrencilerle aynı okulda eğitim alıp dünya vatandaşı olmak konusunda büyük bir yol almış olmaktadırlar. Yine farklı ülkelerin eğitim müfredatlarını ve ortamlarını görerek bakış açılarını ve vizyonlarını geliştirmektedirler. Seçim sürecinde girdikleri uluslararası sınav ve mülakatlarla da bu alanda kendilerini geliştirmiş olup , yurt dışı üniversite kabullerinde öncelikli olma avantajını yakalamaktadırlar.

*Diğer hedeflerimizden biri  ,üniversitelerin hazırlık sınıflarını atlayacak yabancı dil bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.  Bu bağlamda öğrencilerimizi TOEFL ,  IELTS  gibi sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olacak program oluşturulmaktadır.

*Ulusal ve uluslarası proje çalışmaları ve yarışmalar ile öğrencilerimizin vizyon ve dil yeterliliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Özel Dünya Eğitim Kurumları’nda öğrencilerin ; dil farkındalıklarının arttıracak etkinliklerin ve akademik çalışmaların yapılması , öğrendikleri dillerin ulusal ve uluslararası boyutta ölçme değerlendirmesinin gerçekleşmesi , dil kullanımlarını gerçek hayata taşıyan platformlar ile  buluşması ;yabancı dil programının temasını oluşturmaktadır.